"Een mooi en zorgvuldig gemaakt boekje. Terlingen is niet belerend en laat het aan de lezer over om conclusies te trekken. Dat is ongemakkelijk, maar ook goed. Hij laat ook zien dat kleinmenselijke trekjes, hebzucht, onverschilligheid en wreedheid, in extreme situaties over leven en dood beslissen, wat nogal huiveringwekkend is."  (reactie van een lezer)


"Dit boekje geeft opnieuw aan, hoe kwetsbaar kinderen zijn als ze in een tehuis aan de nukken en grillen van vreemde mensen zijn overgeleverd. Merkwaardig ook, die twee vrouwen, die op een bepaalde manier wel moedig zijn, maar die de kinderen zo vreselijk mishandelen. Hopelijk putten nabestaanden en overlevenden troost uit het gegeven dat het lot van de verschillende kinderen nu zorgvuldig is uitgezocht."  (reactie van een andere lezer)


'Schaduw over Zonneschijn" is in april 2016 uitgekomen en sindsdien te koop bij boekhandels in Zeist en Utrecht, bij alle webwinkels en bij het Centraal Boekhuis (winkeliers). Ook een e-book-versie van het boekje is verkrijgbaar. Scroll voor alle verkooplocaties naar onderen.
Oud-Utrecht 4 (verschenen op 2 augustus 2016)


Over het boekje:

Centraal staan twee oorlogsgeschiedenissen, die nauwkeurig zijn gereconstrueerd. Tevens wordt een algemeen beeld geschetst van dit tehuis in Zeist. Eén van de kinderen die er een periode heeft gezeten is Ramses Shaffy.

Met een 'nieuwsbril' op, zijn dit de opmerkelijke punten:

In het boekje wordt onder meer een heel triest oorlogsverhaal onthuld: hoe een joods meisje dat ondergedoken zat in Zonneschijn is gestorven. Dit gebeurde niet door toedoen van de bezetter, maar door mishandeling in het tehuis. 

Tot nu werd ervanuit gegaan dat de bezetter verantwoordelijk was voor haar dood. Daarom staat haar naam vermeld op het oorlogsmonument 'Niet weer, nooit meer – weggehaald en vermoord. 1940-1945' in Zeist en in het standaardwerk 'In Memoriam', waarin alle namen van gedeporteerde Nederlandse kinderen staan.

Een ander opmerkelijk feit is dat de auteur heeft achterhaald wie 'juffrouw Annie' was, een in Zonneschijn ondergedoken joodse vrouw die in 1944 bij een razzia uit het tehuis is gehaald. Tot nu toe was dit een onopgeloste kwestie.